Ga naar hoofdinhoud

Federatie Herwinning Grondstoffen opgeheven

Foto: Shutterstock

Het overkoepelende recyclingplatform Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) is, zoals het bestuur het zelf heeft verwoord, ‘in slaap gebracht’ om plaats te maken voor een modernere aanpak. De federatie was belangenbehartiger van de Nederlandse materiaal- en recyclingketen. De taken en zetels van de FHG zijn inmiddels overgedragen aan de Stichting Materiaalorganisaties (StiMo) en het Nationaal Recycling Forum (NRF).

In de afgelopen jaren heeft de FHG zich sterk gemaakt voor een ketengerichte aanpak om de transitie naar de Circulaire Economie mogelijk te maken met een zo hoogwaardig mogelijke mate van hergebruik en recycling. De FHG vindt dat er een omschakeling moet komen naar beleid gericht op de hele keten, en niet alleen op afval. Deze beleidsomslag moet volgens de FHG komen uit het nieuwe Circulaire Materialenplan (CMP1). De opvolger van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3), waarvoor de FHG in de begeleidingscommissie zat. Reden dat de FHG nu de taken en zetels overdraagt is omdat deze volgens hen ‘niet kan voortborduren op een achterhaald sturen aan de achterkant van de keten met een afvalstoffenbegrip uit 1975.’

De Federatie Herwinning Grondstoffen werd in 1955 de opvolger van de ‘Algemeene Vereeniging voor den Lompen- en Metaalhandel’. In het afgelopen decennium was de FHG partner in het Convenant Meer en Beter Recyclen, Founding Father van Grondstoffenpoort.