Ga naar hoofdinhoud

Victor Vreeken (Black Bear Carbon) wil belangrijke bijdrage aan circulaire economie leveren

Victor Vreeken (48) is sinds enkele maanden de CEO van Black Bear Carbon. Hij is bij de wereldwijde voorloper in het herwinnen van Carbon Black (zwartsel) uit versleten autobanden, de opvolger van Silvio Ghyoot, die zijn carrière buiten Black Bear heeft voortgezet. “Black Bear wil vooroplopen in de transitie naar een circulaire economie voor banden door samen met lokale partners, wereldwijd honderden ‘upcycling’-fabrieken uit te rollen”, aldus Vreeken. “Als we ons volledige potentieel bereiken en elke versleten band op een circulaire manier opnieuw weten te benutten, kan Black Bear de wereldwijde consumptie van olie met 215 miljoen vaten per jaar terugbrengen.”

En nu, na zes jaar van testen en twee jaar van productie, is Black Bear klaar om zijn technologie om Carbon Black terug te winnen uit end-of-life-banden wereldwijd uit te rollen en op industriële schaal te gaan produceren. Vreeken: “Ons bedrijf gaat op die manier een belangrijke bijdrage leveren aan de circulaire economie!” Black Bear is producent van ‘groene’ recovered Carbon Black (rCB). Het bedrijf produceert deze uit versleten banden, in plaats van fossiele brandstoffen. Black Bear wil de bedrijfstak veranderen met baanbrekende technologie en gepassioneerde mensen. Want Black Bear gelooft dat je de uitstoot van CO2 in de Carbon Black-markt drastisch kunt verminderen, het afvalprobleem in de bandenmarkt kunt oplossen, en tegelijk een winstgevend bedrijf kunt voeren.

Vreeken heeft een master in Mechanical Engineering, Chemical Engineering en Business Administration (MBA). Voordat hij in dienst kwam bij Black Bear, werkte hij ruim acht jaar bij Avantium, een bedrijf dat actief is in de hernieuwbare en duurzame chemie. Meest recent als Chief Operations Officer voor hernieuwbare polymeren. Vóór zijn tijd bij Avantium, bekleedde Vreeken diverse posities in productie en commercie bij DSM. Hij kwam in 2020 in dienst bij Black Bear als Chief Technology Officer.