Ga naar hoofdinhoud

ERPA benadrukt belang papierrecycling en grondstoffenvoorziening

ERPA (European Recoverd Paper Association) benadrukt het enorme belang van recycling van oudpapier en gebruikt karton voor de grondstoffenvoorziening.
ERPA leden zullen ook bij mindere marktomstandigheden hun verantwoordelijkheid nemen en de vraag naar circa 60 miljoen ton (2007) oudpapier optimaal invullen.
Het percentage oudpapier recycling in de EU bedroeg in 2007 64,5%. Streven is dit percentage in 2010 verhoogd te hebben naar 66%.

ERPA pleit verder voor reductie van administratieve procedures en snelle en juiste vaststelling van de end-of-waste criteria.