Algemeen

Vlaanderen wil tegen 2050 een volledig circulaire economie. Dat betekent dat we tegen dan onze huidige wegwerpmaatschappij hebben ingeruild voor een systeem waarin we alles zo lang mogelijk (her)gebruiken: grondstoffen, producten en ook afval. Recyclage wordt dan ook cruciaal. Maar hoe ver staan we daarin al? Hoeveel kunnen we vandaag al recycleren? De Vlaamse afval- en recyclagesector nam tijdens haar tweejaarlijkse congres goede en slechte voorbeelden onder de loep en koos daaruit de Circulaire Topper en Flopper.

Vlaanderen, en bij uitbreiding België, is al jaren een voorloper als het op recycleren aankomt. We halen in onze regio de hoogste recyclagecijfers van de hele Europese Unie en we ontvangen jaarlijks ook meer dan een miljoen ton afval uit het buitenland om door onze bedrijven te laten recycleren.

Recyclage zit dus voor een deel in het DNA van onze bevolking en het Vlaamse bedrijfsleven. Dat uit zich niet alleen in een hoge graad van selectieve inzameling, innovaties en investeringen in recyclage-installaties, maar ook in heel wat topvoorbeelden van recycleerbare producten. Tijdens haar tweejaarlijkse congres koos de Vlaamse afval- en recyclagesector uit al die topvoorbeelden de Circulaire Topper. Werner Annaert, Algemeen Directeur van Go4Circle vzw: “Eigenlijk recycleren we al sinds mensenheugenis. Hoeveel tuinen hebben bijvoorbeeld geen composthoekje? Composteren is een klassiek voorbeeld van recyclage, maar is zo ingeburgerd dat we er niet meer bij stilstaan. Een terechte Circulaire topper dus. Hopelijk worden andere recyclagevoorbeelden op termijn even evident.“

Hoewel er in Vlaanderen al heel wat recycleerbare en gerecycleerde producten op de markt te vinden zijn, blijft hun aandeel een fractie van de vele miljarden tonnen materialen die elk jaar wereldwijd verloren gaan. Er wordt tijdens het ontwerp van een nieuw product nog te weinig aandacht besteed aan de latere recyclage ervan. En dat zorgt voor problemen. Niet alleen omdat de producten zelf niet recycleerbaar zijn, maar ook omdat ze de recyclage van andere materialen verhinderen. Om ook hiervoor aandacht te vragen, kozen milieuprofessionals van de private en publieke sector tijdens het Afval- en Materialencongres ook de Circulaire Flopper. Christof Delatter, Coördinator van Interafval: “Vijf jaar geleden kon je van bijna alle smartphones nog de batterij vernieuwen. Nu kan dat bij meer dan de helft van die toestellen niet meer. De meeste smartphones zijn vergrendeld met lijm waardoor ze niet gemakkelijk te ontmantelen zijn en de waardevolle materialen moeilijk te recupereren zijn en dus verloren gaan. Als producenten die lijm al eens zouden vervangen door schroeven, dan zou dat de recycleerbaarheid van hun toestellen zeker ten goede komen.“

Met deze awards roepen Go4Circle en Interafval de overheid en het bedrijfsleven op tot meer aandacht voor ecodesign. Aandacht voor het feit dat elk product vroeg of laat gerecycleerd moet worden, zou een evidentie moeten zijn. Die recycleerbaarheid moet desnoods op voorhand bewezen worden. Tijdens het panelgesprek op het congres kwam daarom nog de oproep voor wetgevend initiatief, om niet-recycleerbare dingen gewoon niet meer toe te laten.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven