Algemeen

Maandag 30 oktober was het de Dag van de Stad. Ruim 1500 professionals en inwoners die zich inzetten voor de ontwikkeling van de stad en stedelijke regio’s bezochten deze dag met meer dan 100 lezingen, workshops en excursies. In 14 themapaviljoens in de Werkspoorkathedraal in Utrecht kwamen alle aspecten van ontwikkelingen in de stad aan de orde. Ruime aandacht was er ook voor groen in de stad. Zo hield onderzoeker Jolanda Maas namens Branchevereniging VHG een lezing over het belang en de inrichting van groene schoolpleinen. En Albert Jan Kerssen van BTL Advies verzorgde de mede door VHG ontwikkelde workshop ‘Klimaatbestendig Bouwen met Groen’.

Jolanda Maas legde aan de hand van eerder verschenen wetenschappelijk onderzoek uit dat groen een interessant instrument is om een gezonde ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Zo kan groen zorgen voor herstel van stress en aandachtsvermoeidheid en bevordert het de motorische ontwikkeling en de ontwikkeling van persoonlijke competenties als zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Daarnaast geeft groen mogelijkheden voor meer en anders bewegen en kan het gezond eten stimuleren.

Positieve effecten van groene schoolpleinen

Meerdere onderzoeken naar de effecten van groene schoolpleinen laten zien dat groen kan zorgen voor beter sociaal welzijn en dat kinderen zich na de pauze beter kunnen concentreren. Momenteel werkt Maas samen met Janke Wesselius en de Hogeschool Leiden aan een vervolgonderzoek waarin over meerdere jaren de effecten van het vergroenen van schoolpleinen worden gemeten. De eerste resultaten van dit onderzoek verschijnen begin volgend jaar.

Leeromgeving

Maas pleit voor het gebruik van het groene schoolplein als verlengstuk van het klaslokaal. Naar de ‘leer’kracht van groene schoolpleinen is de afgelopen jaren ook onderzoek gedaan. Dat leverde bruikbare informatie op voor basisschoolteams die het groene schoolplein als leeromgeving willen gebruiken. Deze informatie kan worden nagelezen in de factsheet ‘Omgetoverd tot semi-buitenjuf’.

Handboek

Naar de succes- en faalfactoren bij het realiseren van een groen schoolplein deed Maas samen met Branchevereniging VHG in 2014 onderzoek. De resultaten daarvan zijn samengebracht in het VHG Handboek Groene Schoolpleinen, een uitgebreid naslagwerk met inspiratie en informatie voor scholen en hoveniers.

Dag van de Stad wordt georganiseerd door G32 en G4, de ministeries van BZK, EZ, I&M, VWS, SZW, OCW en V&J, de VNG, Platform31, VNO-NCW en MKB Nederland.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven