Persberichten

De afgelopen jaren heeft Inrato diverse typen machines en voertuigen, zoals shovels en heftrucks, voorzien van veiligheidssystemen. Bij installatie worden veiligheidssystemen vanzelfsprekend volgens de eisen opgeleverd echter hoe wordt gewaarborgd dat veiligheidssystemen blijven functioneren volgens de eisen?

Vanuit de recycling industrie en dc’s met een eigen afvalverwerkingsinstallatie, waar Inrato een groot aantal opvoerbandbeveiliging systemen heeft geïnstalleerd, kwam de vraag naar een periodieke veiligheidscontrole. Om de veiligheidsprestaties voor haar klanten te kunnen waarborgen, heeft Inrato de Periodieke Keuring Arbeidsmiddelen (PKA) opgezet. Met deze waarborging voldoen de klanten op dit punt direct aan de vereisten vanuit de Arbowet en de RI&E.

Tijdens de veiligheidskeuring wordt gecontroleerd of en hoe systemen na eerste installatie worden gebruikt en ervaren en hoe men er praktische en organisatorisch mee omgaat tijdens werkprocessen. Na deze keuring is bekend hoe slim en efficiënt werken kan worden gecombineerd met veilig werken. Naast de alom bekende keuringssticker op de installatie, ontvangt het bedrijf per installatie een keuringsrapport en PKA-certificaat van de gekeurde arbeidsmiddelen. In het keuringsrapport worden, naast bevindingen, ook adviezen gegeven hoe de veiligheid praktische en organisatorisch verbeterd kan worden.

Door haar brede kennis in veiligheid kan Inrato controles uitvoeren op veiligheidscomponenten en veiligheidssystemen van verschillende typen machines, machinelijnen en voertuigen. Hierbij worden onderdelen als veiligheidsafstanden, werkbaarheid, aansluitwijze, noodstopcircuit en normreferenties met bijbehorende Performance levels PL nagegaan en getoetst.

Meer informatie: Inrato International BV

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven