Persberichten
Nieuw logo van Avri, ingesteld december 2011. Omdat Avri haar taken wil verbreden naar het onderhoud van de openbare ruimte werd de naam Afvalverwijdering Rivierenland niet meer passend geacht en is deze uit het logo verdwenen.

De afvalstoffenheffing van 2017 stijgt met gemiddeld €12 naar gemiddeld € 187 per huishouden. De afvalstoffenheffing bestaat uit een jaarlijks basistarief en een tarief per keer dat een huishouden restafval aanbiedt. Het Algemeen Bestuur van Avri heeft besloten (donderdag 22 december jl.) dat het basistarief verhoogd wordt van €114 in 2016, naar €132 in 2017. Het variabele tarief daalt in 2017 omdat huishoudens hun restafval gemiddeld 1 ½ x minder vaak aanbieden. Huishoudens zijn namelijk beter gaan scheiden omdat drankenkartons nu ook gescheiden worden ingezameld samen met de plastic verpakkingen. Hierdoor besparen huishoudens gemiddeld €6 per jaar, waardoor de totale gemiddelde stijging van de afvalstoffenheffing in 2017 uitkomt op €12 (in plaats van €18).

Sinds de invoering van het inzamelsysteem Goed Scheiden Loont besparen veel huishoudens op hun afvalstoffenheffing door minder restafval aan te bieden. Ook in jaren waarin de kosten stijgen, blijft dit systeem zijn werking houden. De gemiddelde afvalstoffenheffing zou namelijk veel hoger zijn als er minder goed gescheiden wordt. Daarnaast geldt voor elke inwoner dat hoe beter hij zijn afval scheidt, hoe minder heffing hij betaalt. Uit metingen blijkt overigens dat er in het restafval nog veel herbruikbaar afval zit. Voor veel huishoudens is het dus mogelijk om nog verder te besparen op de kosten voor het per keer aanbieden van restafval.

Belangrijke oorzaken voor de verhoging van de afvalstoffenheffing zijn de dalende opbrengsten voor grondstoffen, een stijging van het bedrag dat de provincie vraagt voor de overdracht van de oude stortplaats en de door de CAO opgelegde loonstijgingen. Het bestuur zet ook dit jaar een deel van de reserve van Avri in om de stijging te beperken. Het deel dat hiervoor wordt ingezet is kleiner dan vorig jaar en wordt in de toekomst verder afgebouwd.

De afvalstoffenheffing is in de afgelopen jaren met bijna €100 gedaald door het goede afvalscheidingsgedrag van inwoners, door bedrijfsefficiency en door het afbouwen van reserves van Avri. Sinds vorig jaar is er sprake van een stijging. Naar verwachting zal de stijging zich in mindere mate voortzetten in komende jaren. Ook in 2017 is landelijk gezien het tarief in Rivierenland nog steeds erg laag.

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven