Persberichten

De Vlaamse regering verhoogt de steun aan groene vrachtwagens, Wallonië wil alle steun aan dieselmotoren afschaffen en meer steun aan duurzame (vracht)wagens geven, Frankrijk en Groot-Brittannië willen geen diesel of benzinewagens meer verkopen tegen 2040. De private afvalsector ziet heel wat mogelijkheden voor groenere afvalinzamelingen maar wijst erop dat de verduurzaming hoe dan ook een extra kost zal hebben.

In België wordt elk jaar meer dan 5 miljoen ton huishoudelijk afval ingezameld, waarvan 45% via de huis-aan-huis ophaling. Deze inzamelingen gebeuren vaak door private ophalers die hiervoor zijn aangeduid door de betrokken gemeenten. De private sector beschikt hiervoor over meer dan 800 specifieke afvalvrachtwagens die het afval ook samenpersen, in de volksmond ook wel ‘vuilniswagens’ genoemd.

De privaatrechtelijke afvalsector, verenigd in Go4Circle, ziet mogelijkheden om dit park van 800 vrachtwagens verder te vergroenen. “Wij hebben het voordeel dat de ophaling van huishoudelijk afval huis-aan-huis gebeurt in rondes die beperkt zijn in af te leggen kilometers. De momenteel nog beperkte autonomie van de elektrische afvalwagens (90 km) of diegene die rijden op alternatieve brandstof, zoals gas (200 km) is dus voor ons in deze activiteit geen al te grote kopzorg” stelt Werner Annaert, Algemeen Directeur van Go4Circle. “Een ander voordeel is ook dat de vrachtwagens die we voor een huis-aan-huis ronde gebruiken naar dezelfde plaats terugkeren; men kan dus een oplaadpunt plaatsen, hetzij voor elektriciteit hetzij voor CNG- of LNG-gas”.

De uitdaging evenwel, zo stelt Go4Circle, zal er vooral in bestaan om de klanten (gemeenten) te overtuigen om voor een milieuvriendelijke oplossing te kiezen die – voorlopig – duurder is. De aankoopprijzen voor wagens op gas zijn 40% hoger dan de normale wagens, voor de elektrische wagens is dat zelfs 200%! Gemeenten moeten dan wel bereid zijn deze investeringen extra te betalen bij de vergoeding van de dienstverlening, wat trouwens een onderdeel zou kunnen uitmaken van hun plannen om CO2-neutraler te worden.
De federatie vraagt ook meer steun voor bedrijven die afvalstoffen omvormen tot een bron van een wagenbrandstof. Zo kan er bijvoorbeeld uit de vergisting van organisch afval gas worden geproduceerd dat men kan opwerken tot een kwaliteit die voldoende is om te gebruiken als brandstof voor voertuigen.

***

Go4Circle vzw is de federatie voor privaatrechtelijke bedrijven die de circulaire economie centraal plaatsen in hun werking. Ze vertegenwoordigt meer dan 220 bedrijven die actief zijn in het afvalbeheer en –recyclage en/of het gebruik van gerecycleerde materialen, de reiniging van gronden en de opwekking van energie uit afval. Deze bedrijven stellen samen ongeveer 8000 mensen tewerk en realiseren een jaarlijkse omzet van 3 miljard euro. www.go4circle.be

x
Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven