Nieuws

Economisch gezien hebben vrouwen wereldwijd een achterstand op mannen. Om vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren, is in een document van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) een wereldwijde definitie vastgesteld. Dit document schept duidelijkheid aan ondernemers zelf en partijen die vrouwelijke ondernemers willen ondersteunen.

International Trade Centre (ITC), een gezamenlijk agentschap van de Wereldhandelsorganisatie en de Verenigde Naties, heeft het initiatief genomen voor deze definitie. De definitie is gegoten in de vorm van een International Workshop Agreement (IWA), IWA 34:2021 Women’s Entrepreneurship – key definitions and general criteria. Een IWA is een type norm dat binnen een jaar wordt ontwikkeld.

Overheden, investeerders en inkopers kiezen er steeds vaker voor om vrouwelijke ondernemers te ondersteunen. Met een eenduidige definitie wordt duidelijk wat onder vrouwelijk ondernemerschap wordt verstaan. Ook kan het worden gebruikt voor dataverzameling over vrouwelijk ondernemerschap. In de definitie wordt aandacht besteed aan onder meer eigenaarschap, management, onafhankelijkheid, formele en informele ondernemingen, coöperaties. Ook geeft het handvatten voor vrouwelijke start-ups die door investeringen niet meer onder de definitie van vrouwelijk eigenaarschap vallen.

De nieuwe norm ondersteunt het Sustainable Development Goal voor gendergelijkheid (SDG5). Het opent de deuren voor vrouwen om zich economisch te ontwikkelen. Voor informatie over de norm of over het normalisatieproces: Thamar Zijlstra, consultant normontwikkeling, e-mail mm@nen.nl.