Nieuws

Wereldrecord recycling in Europa

De European Recovered Paper Council (ERPC) heeft vandaag aangekondigd dat er in 2008 een wereldrecord papierrecycling is bereikt. Het percentage bereikte 66,6%, hetgeen zelfs hoger is dan het streefcijfer voor 2010 (60%). De totale hoeveelheid gerecycleerd papierfabrieken kwam op 60,3 miljoen ton, een stijging van 8,2 miljoen ton sinds 2004, het referentiejaar voor de doelstelling van de bedrijfstak zelf.

Ondanks de financiale crisis is de recycling sterk toegenomen. Dit is een groot succes voor de industrie en het laat zien er een goede infrastructuur om effectief verzamelen en papier te recycleren in Europa. Aldus Jori Ringman, secretaris van de ERPC.
Het behaalde percentage heeft onze doelstelling ver overschreden en we zijn zeer tevreden, maar we moeten blijven opletten.

De 14 leden van de Raad hebben ook aanzienlijke vooruitgang geboekt in de kwalitatieve doelstellingen, met name met betrekking tot eco-ontwerp, een verbetere recycleerbaarheid van producten en in afvalpreventie. Het op wetenschap gebaseerde werk van heeft al geresulteerd in begeleiding en praktische hulpmiddelen die ervoor zorgen dat materialen en methoden kunnen worden gekozen, zodat papier steeds gerecycled kan worden.