Nieuws

Was- en pers-installatie voor vervuild EPS

RUNI heeft een installatie ontworpen voor onder andere met zand vervuilde EPS dozen / verpakkingsmateriaal. De installatie is gebaseerd op de al meer dan 20 in jaar in de markt ingezette RUNI schroefpersen voor het persen van EPS afval met een zeer hoge verdichting. Omdat het vervuilde EPS allen gestort kan worden en niet verhandelbaar is heeft RUNI een systeem ontworpen welke het EPS wast alvorens het in zeer hoge mate te verdichten.
Het systeem bestaat uit een EPS shredder met een capaciteit van 500 kg per uur, waarachter zicht een afzuiging bevindt welke het geshredde materiaal eerst in een silo blaast waarna het EPS wordt ontdaan van kleine steentjes e.d. en naar een EPS was-unit (combinatie cycloon en centrifuge) wordt getransporteerd. Het EPS wordt verder gereinigd en het vuil wordt ontwaterd en compact afgevoerd. Vervolgens worden de schone stukken doorgetransporteerd naar de RUNI EPS pers, welke tenslotte het materiaal verdicht tot massieve stapelbare blokken in een verhouding van 50:1 en een dichtheid van circa 300 kg per m3. Dit gehele proces wordt volautomatisch uitgevoerd.
Door dit systeem wordt het tot op heden onverkoopbare vervuilde EPS afval omgezet in waardevolle verhandelbare blokken. De pers capaciteit van het systeem is circa 170 kg per uur. Het systeem heeft een energieconsumptie van 40 kW per uur. De EPS wasinstallatie bevat een water-reinigings-installatie waardoor 90 % van het water hergebruikt wordt.