Nieuws

Voorrang voor secundaire grondstoffen…

Secundaire grondstoffen hebben op basis van hun kostenstructuur een (veel) betere economische positie dan primaire grondstoffen, zeker bij lage verkoopprijzen.
Maar daarnaast zijn ook veel lager energiegebruik en de veel geringere CO2-uitstoot zeer sterke troeven voor secundaire gronststoffen ten opzichte van primaire grondstoffen. Bovendien bespaart de inzet van secundaire grondstoffen natuurlijk enorm op de beschikbare wereldvoorraad primaire grondstoffen. Allemaal zaken die pleiten voor voorrang voor secundaire materialen.
Zie verder RMB nummer 2, verschijnt 16 februari.