Ga naar hoofdinhoud

Vooral plastic verpakkingen vragen om aandacht

Foto: Shutterstock

Vorig jaar werden er weer meer verpakkingen gerecycled of hergebruikt dan een jaar eerder. In 2021 was dat 80 procent, in 2022 88 procent, zo meldt het Afvalfonds Verpakkingen. Wel is bij de plastic stromen nog winst te behalen als het gaat om recycling. Daar daalde de recycling met drie procent.

Volgens het Afvalfonds Verpakkingen worden alle wettelijke doelstellingen gehaald, maar er zijn nog wel flinke stappen nodig om de kringloop voor plastic verpakkingen door middel van recycling verder te sluiten. Dat was in 2021 nog 49 procent maar kwam in 2022 uit op 46 procent. Dat hogere percentage in 2021 was volgens het fonds te danken aan de coronamaatregelen, waarbij men vooral thuis was en plastic vooral vanuit de huishoudens werd aangeboden en niet via bijvoorbeeld bedrijven.

Juiste afvalstroom

“Nederland staat met recycling op de tweede plaats in Europa. Elk jaar komt ons doel om in 2050 volledig fossielvrij en circulair te verpakken een stap dichterbij, zoals we hebben vastgelegd in De Plastic Wijzer. In 2030 moet 100% van alle verpakkingen recyclebaar zijn,” zegt algemeen directeur van Afvalfonds Verpakkingen Hester Klein Lankhorst.

Volgens Klein Lankhorst is er wel meer nodig om het doel van 2050 te behalen, dan enkel een goede samenwerking in de keten. Het vereenvoudiging van regels voor afvalscheiding zou volgens haar ook een enorm verschil kunnen maken. “Het optimaal verwerken en recyclen van verpakkingen lukt alleen als deze na gebruik in de juiste afvalstroom terechtkomen. Gemak voor de consument moet daarom bij alles het uitgangspunt zijn. Niet alleen met een landelijke harmonisering van inzamelsystemen, ook om van meermalige verpakkingen en statiegeld een succes te maken moeten we het de consument makkelijk maken.”

Drie oplossingen

Om het recyclepercentage van plastics weer op te krikken zijn volgens Klein Lankhorst drie stappen nodig. Meer innovatie en betere technieken in sortering en recycling, het ontwikkelen en toepassen van beter recyclebare verpakkingen en betere, consumentvriendelijke inzamelsystemen. “En natuurlijk moeten verpakkingen waar mogelijk gewoon worden weggelaten of meermalig zijn.”

Lokale initiatieven zijn volgens het Afvalfonds Verpakkingen wel mooi, maar te versnipperd om een landelijke, efficiënte oplossing te bieden. Daarom focust het Afvalfonds op uniforme en gemakkelijke hergebruiksystemen voor verpakkingen, inclusief logistiek en reiniging.

Lees ook: