Nieuws

Verwijderen van folie uit single stream

Single stream verwerking van recyclebare materialen wordt wereldwijd steeds gebruikelijker in de recycling branche. Dit betekent dat alle recyclebare materialen bijeen gebracht worden in plastic zakken en door één sorteerinstallatie uitgesorteerd worden. De plastic zakken worden door een zakkenopener geopend, echter de folie van deze zakken is verstorend voor het opvolgende sorteerproces. De folie dient daarom aan het begin van de stroom uitgesorteerd te worden. Hiervoor heeft Bollegraaf Recycling Machinery de perfecte oplossing gevonden, namelijk de filmgrabber. Deze filmgrabber haalt de folie mechanisch uit de stroom, waardoor hier minder arbeidskrachten voor ingezet hoeven te worden.

Folie belemmert de uitsortering van de recyclebare materialen, omdat het zich om de recyclebare materialen heen wikkelt. Als gevolg hiervan zijn de recyclebles moeilijk te sorteren. De oplossing voor het verwijderen van folie is de unieke filmgrabber.
De toepassing is uitgebreid getest en wereldwijd al verkocht aan onder andere klanten in Nederland, Amerika, Canada en Frankrijk. Voor hen biedt het de ideale oplossing voor het verwijderen van de verstorende folie. Tevens besparen zij personeelskosten door de inzet van de filmgrabber.