Nieuws

Alle containervrachten met recyclingstromen die vanaf 24 juni a.s. in Indonesie arriveren, moeten zijn gepre-inspecteerd door
Surveyor Indonesia, een door de Indonesische regering ingesteld Agentschap. Surveyor Indonesia heeft naar verluid alleen SGS als onderaannemer aangewezen. Controleurs zouden aanwezig dienen te zijn tijdens het laden tot aan het sealen van de containers. Probelemen met de invoer van comingled papier zijn volgens zegslieden de oorzaak van de aangescherpte regelingen.