Nieuws

De overheid heeft aan matrasfabrikanten en -importeurs gevraagd om een duurzame oplossing te bedenken voor de grote berg matrassen die jaarlijks in Nederland worden afgedankt. Vanaf 2019 is daar hard aan gewerkt. Inmiddels is er een regeling die door het Ministerie van I&W algemeen verbindend is verklaard. Deze is inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant.

Daarmee worden alle matrasproducenten en -importeurs wettelijk verplicht om per 1 januari 2022 een afvalbeheerbijdrage te betalen voor alle matrassen die zij in Nederland op de markt brengen. Afvalinzamelaars ontvangen een vergoeding voor het recyclen van matrassen. Dit gaat via een portal van MRN. Doel is om in 2028 minimaal 75 procent van alle afgedankte matrassen in ons land te recyclen.

Per jaar worden er in Nederland zo’n 1,6 miljoen matrassen afgedankt. Een groot deel ervan wordt verbrand. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, maar leidt ook tot verlies van kostbare materialen en grondstoffen. De vijf grote matrasproducenten (Beter Bed, Hilding Anders, Ikea, Koninklijke Auping en Swiss Sense) hebben een structurele oplossing voor dit urgente probleem ontwikkeld door stichting MRN op te richten.

Het uiteindelijke doel van MRN is om de matrassenindustrie volledig circulair te maken en verspilling van waardevolle grondstoffen tegen te gaan.