Nieuws

Met ingang van 1 januari 2009 gaan de Vereniging van Sloopaannemers (VS) en de BABEX gezamenlijk verder onder de naam VERAS. De nieuwe branchevereniging van sloopaannemers telt circa 85 leden. VERAS presenteert zich op 4 februari tijdens een oprichtingsmanifestatie en symposium over duurzaam slopen. Zie voor meer informatie www.bouwtaanslopen.nl.

De BABEX en de VS hebben de achterliggende jaren intensief samengewerkt op diverse dossiers. Tevens participeerden beide verenigingen gezamenlijk in de Stichting Veilig en Milieukundig Slopen (SVMS) en de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf (SVS). Samen verder in één sterke branchevereniging voor de sloopsector is een logische vervolgstap.

Aan de samenvoeging is een zorgvuldige voorbereiding vooraf gegaan. De leden zijn hierover diverse keren geconsulteerd. Het nieuwe bestuur van VERAS bestaat uit een samenvoeging van de besturen van VS en BABEX. George Deken, oud voorzitter VS, zal het komende jaar de voorzittershamer van VERAS hanteren. Het secretariaat van de vereniging is gevestigd in Geldermalsen.

VERAS wil met de samenvoeging de belangen van de sloopsector nog beter behartigen. Er zal een stevige impuls worden gegeven aan de inzet op de beleidsdossiers, waaronder de ontwikkeling van een arbocatalogus voor de sloopsector en het bevorderen van duurzaam slopen. Ook een verdere uitbouw van de dienstverlening en informatievoorziening richting leden staat hoog op de agenda.

De samenvoeging wordt gevierd tijdens de