Nieuws

Warmte uit afvalverbranding moet een centrale plaats krijgen in het beleid voor de stimulering van restwarmtebenutting, vindt Vereniging Afvalbedrijven. De afvalsector wil investeren in wamteprojecten en verwacht van de overheid medewerking om het bedrijfseconomisch haalbaar te maken. Bijvoorbeeld in de vorm van een garantieregeling waardoor projecten doorgang kunnen vinden. Dit in het belang van klimaat en werkgelegenheid, aldus nog steeds Vereniging Afvalbedrijven.