Nieuws

VAR investeert in duurzame energie

Afvalverwerker VAR te Wilp-Achterhoek start met de bouw van een gft-vergistingsinstallatie. In de installatie wordt jaarlijks zestigduizend ton gft-afval verwerkt tot groene stroom. Met de bouw is een investering van 11,5 miljoen euro gemoeid. Als alles volgens plan verloopt is de vergistingscentrale eind van dit jaar in werking. De vergister wordt gebouwd op het VAR-terrein in Wilp-Achterhoek langs de snelweg A1, tussen Apeldoorn en Deventer. Het gft-afval uit de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht wordt bij VAR verwerkt.

De nieuwe vergistingsinstallatie bestaat uit totaal vier vergistingstanks. Hierin wordt de zeeffractie 0-50 vergist tot biogas. Middels een warmtekrachtkoppeling (WKK) wordt dit biogas omgezet in warmte en groene stroom. De stroom wordt voor een groot deel afgezet aan het openbare stroomnet. De warmte wordt toegepast om het vergistingsproces in stand te houden. De biologische restproducten worden in de composteerinstallatie alsnog omgezet in schone compost.

Met de realisatie van deze installatie is VAR overeenkomstig een eerder uitgesproken ambitie energieneutraal. Dat wil zeggen dat VAR alle energie die zij gebruikt, op duurzame wijze, zelf opwekt. Naast het eigen gebruik wordt bovendien voorzien in de energiebehoefte van bijna 5000 huishoudens. In 2010 is capaciteitsuitbreiding gepland met nog eens 60.000 ton. Daarvan is de gehele energieopbrengst beschikbaar voor derden.