Nieuws

Metaalrecycling is een bloeiende bedrijfstak. En dat is maar goed ook, want metaalrecycling voorkomt uitputting van schaarse grondstoffen en het ontstaan van afval. Bovendien bespaart recycling energie en draagt bij aan de vermindering van CO2-uitstoot. Het is dus een duurzame bedrijfstak.

Jaarlijks wordt in Nederland zo’n 2,7 miljoen ton aan schroot en non-ferro metalen (bijvoorbeeld aluminium en koper) ingezameld. Het landelijk bekende bedrijf Van Peperzeel aan de James Wattlaan 6 in Lelystad maakt deel uit van deze nuttige branche en is lid van de Metaal Recycling Federatie.

Bij de MRF zijn de circa 150 kwalitatief beste bedrijven in de branche aangesloten. De MRF let sterk op de kwaliteit van haar leden en heeft daarom certificering verplicht gesteld. Van Peperzeel is recent door deze zware test gekomen en heeft daarom het MRF-Keurmerk ontvangen.

Daarmee is vastgesteld dat het bedrijf werkt aan een duurzame bedrijfsvoering, met (toetsbare) zorg voor veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden. Jaarlijks wordt door onafhankelijke, externe deskundigen bekeken of de leden van de MRF nog aan de Keurmerk-eisen voldoet. Het is dus ook voor Van Peperzeel jaarlijks ‘examen doen’.