Nieuws

Valorauto, een dochter van Group Galloo uit Menen, is in België de nummer één op het vlak van ecologische autorecyclage. Om het grote publiek te informeren over de depollutie en recyclage van autowrakken, heeft Group Galloo een stand op het Autosalon dat dit jaar in het teken staat van milieu.

Valorauto is in België marktleider op vlak van milieuvriendelijke autorecyclage. Dankzij zijn integratie in Group Galloo, biedt Valorauto een globaal recyclagepakket. Dit bestaat uit de ophaling, depollutie en uitschrijving van afgedankte voertuigen, het vermalen en sorteren van metalen door middel van de magneet en via flottatie, de valorisatie van afval en uiteindelijk de recyclage van plastics. Door de aaneenschakeling van deze verschillende fasen wordt een autowrak voor 85 % gerecycleerd.

Naast afgedankte voertuigen van invoerders verwerkt Valorauto eveneens de voertuigen vanuit het circuit van autowrakken. Valorauto verwerkt met een dertigtal medewerkers jaarlijks meer dan 65.000 voertuigen in zijn erkende centra te Menen, Brugge, Dendermonde, Tertre en Ghislenghien. De recyclage gebeurt volgens de gangbare milieubeschermingsmaatregelen.

Group Galloo en Valorauto hebben een informatiestand (hal 1, stand 1.22) op het 86e Auto & Moto Salon in Brussel, dat dit jaar in het teken staat van milieu en dat op donderdag 17 januari zijn deuren opent voor het grote publiek. Bezoekers worden via een film en 3D-animatie geïnformeerd over de depollutie en recyclage van autowrakken.