Nieuws

Delft – Vandaag, 5 januari 2009, is bekendgemaakt dat een overeenkomst is getekend tussen schrootverwerker Heros Sluiskil BV en Technologiebedrijf ReSteel. De overeenkomst gaat over de bouw van een productiefaciliteit waarin de unieke technologie van ReSteel in de praktijk wordt toegepast. Deze technologie zorgt voor machinale scheiding van schoon en vervuild schroot, en is ontwikkeld door de TU Delft.

Heros laat door de vroege betrokkenheid bij het in gebruik nemen van de technologie zien dat het bedrijf voorop loopt als het gaat om kwaliteit en duurzaamheid. Door de inzet van de Clean Scrap Machine kan Heros straks schroot van ongekende zuiverheid aanbieden aan de staalproducenten. Daarmee voldoet de recycler gemakkelijk aan de hoge eisen van de staalindustrie.

Menno Timmerman is bij Heros verantwoordelijk voor business development. Over de overeenkomst zegt hij: “De goede marktpositie van Heros is het resultaat van continu ondernemerschap met oog voor innovatie. Toepassing van deze technologie herbevestigt dit uitgangspunt. Het is geweldig als duurzaamheid en kwaliteit hand in hand gaan met onze bedrijfseconomische doelen.”

Pico Brand, commercieel directeur van ReSteel: “Wij zijn zeer ingenomen met deze samenwerking. Het geeft ons de gelegenheid om de bewezen technologie van de Clean Scrap Machine op bedrijfsschaal toe te passen. Het feit dat we dit met een leidende partij als Heros kunnen doen, onderstreept de potentie van deze unieke technologie.”