Nieuws

GS van Friesland willen kennelijk toch een milieuvergunning verlenen aan Omrin voor de bouw van een afvalverbrandingsoven in Harlingen. De betreffende afvalverbrandingsinstallatie staat hevig ter discussie. Stichting Afvaloven Nee – gesteund door duizenden Friezen – vindt de oven niet nodig, veel te duur en uiteindelijk ook niet goed voor het milieu. De Stichting gaat de beslissing van GS aanvechten bij de Raad van State. ( aldus Harlinger Courant)