Nieuws

Tilburg mag oude stortplaats niet herinrichten

Vandaag heeft de Raad van State een ‘voorlopige voorziening’ getroffen voor de herinrichting van de oude stortplaats Kempenbaan in Tilburg. De Vereniging Afvalbedrijven heeft hierom gevraagd om te voorkomen dat de gemeente tijdens de beroepsprocedure aan de slag gaat en daardoor een onomkeerbare situatie ontstaat. De brancheorganisatie is in beroep gegaan tegen de definitieve beschikking van de provincie Noord-Brabant voor de herinrichting van Kempenbaan, omdat zij meent dat de gemeente niet alle milieuregels volgt bij de plannen voor het herstorten van afval uit de voormalige stortplaats.

De gemeente Tilburg wil de voormalige stortplaats Kempenbaan afgraven en de locatie geschikt maken voor een kantorenpark en woongebied. Voor de ondergrond daarvan wordt de opgegraven en herbruikbare grond gebruikt. Het niet-bruikbare materiaal wil de gemeente toepassen op het resterende deel van de stortplaats naast de snelweg dat dient als een geluidwal. De Vereniging Afvalbedrijven is van mening dat er sprake is van een vergunningplichtige inrichting waar afval wordt gestort en dat de provincie daar geen ontheffing voor had mogen verlenen. Alleen afval dat voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit mag worden toegepast. Het afval dat niet-herbruikbaar en niet-brandbaar is, moet worden verwerkt bij bedrijven met een vergunning voor storten.

De Raad van State (RvS) heeft geoordeeld dat de Vereniging Afvalbedrijven als belangenbehartiger van de stortsector belanghebbende is in deze zaak. RvS is van oordeel dat gelet op de herverwerking van een deel van de het stortmateriaal in een geluidwal op het terrein van de voormalige stortplaats sprake is van een inrichting voor het storten of het anderszins op of in de bodem brengen van afvalstoffen. Daarom oordeelt RvS vooralsnog dat de provincie Noord-Brabant ten onrechte voor de voorgenomen activiteiten van de gemeente Tilburg een beschikking heeft afgegeven omdat er sprake is van een vergunningplichtige inrichting.

De Vereniging Afvalbedrijven is voorstander van het saneren van oude stortplaatsen. Dit is in het belang van het milieu en maakt ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk.