Nieuws

Textielinzameling op goed niveau

Olaf Rintsch – BIR-voorzitter van de Textieldivisie – meldt in zijn decemberbericht een forse inzameling van gebruikt textiel, zoals gebruikelijk in deze periode van het jaar.

Er is sprake van een grote vraag naar `original material` en Rintsch sluit hogere prijzen niet uit. De Duitse autoriteiten zijn van mening dat gebruikt textiel zodra dat een bewerking – zoals bijvoorbeeld sorteren – heeft ondergaan, dit materiaal niet meer onder de afvalregelgeving valt.

Volgens Rintsch promoot de BIR deze visie voor alle 27 Europese Lidstaten. De Textielvoorzitter is verder van mening, dat textielinzamelaars- en sorteerders een redelijk tevredenstellend 2007 boekten, bij vrij stabiele marktomstandigheden.