Nieuws

Terugwinning van solventen

In de cosmetische en farmaceutische industrie worden voor het extraheren van bepaalde stoffen uit natuurproducten oplosmiddelen gebruikt, zoals heptaan.

Uit pulp van sinaasappels wordt bijvoorbeeld een product gewonnen voor gezichtcrème en uit de bast van berkenbomen wordt een product gewonnen voor bodycrème.

Nadat het extractieproces is voltooid, is het zowel uit milieu- als uit kostenoogpunt aantrekkelijk om het oplosmiddel terug te winnen. °Celsius ontwikkelde een systeem waarbij in een gecombineerd mechanisch, thermisch-, vacuüm- en condenseringsproces vrijwel al het oplosmiddel kan worden teruggewonnen. Het systeem dat de naam °Celsius Solvent Recoverer gekregen heeft.