Nieuws

Succesvolle editie Pollutec Horizons 2009

Een geslaagde editie van de POLLUTEC HORIZONS, de internationale vakbeurs met toekomstgerichte oplossingen voor milieutechnische en economische vraagstukken, vond plaats van 1 t/m 4 december jongstleden in Parijs, met de aanwezigheid van 41.758 vakspecialisten. Exposanten buiten beschouwing gelaten, ligt het totale aantal bezoeken aan de POLLUTEC HORIZONS op 32.978 (een stijging van 9,3% ten opzichte van 2007), waarvan 16,7% uit het buitenland (15% in 2007). De exposanten van de Pollutec waren tevreden met de internationale bezoekers die naar de beurs kwamen met concrete investeringsplannen en het goede zakenklimaat dat heerste op de beursvloer.

Op een beursoppervlakte van 43 860 m² presenteerden 1 412 exposanten, waarvan 30% internationaal uit 36 landen, een aanbod bestaande uit oplossingen voor milieuvriendelijke behandeling van vervuiling, een groot aantal technologieën en diensten voor optimaal gebruik van bronnen, voor de strijd tegen de klimaatverandering en de uitvoering van duurzame ontwikkeling. Uit het onderzoek dat werd gedaan tijdens de beurs, wordt de nieuwe oriëntatie van de Pollutec, gericht op de actuele belangen voor milieu en duurzame ontwikkeling, heel gunstig ontvangen door de bezoekers (91% verklaart tevreden te zijn). Met name de aandacht voor specifieke technieken, zoals superkritische