Nieuws

Studie BRBS: Kansen benutten

De BRBS ( Branchevereniging recycling breken en sorteren) heeft een interessante studie geboekstaafd in
`Kansen benutten`. De ondertitel luidt: Recycling in CO2 perspectief. BRBS streeft naar een streep door laagwaardige afvalverbranding en wil Nederland weer terugbrengen aan de top van de Europese recyclingindustrie.

Verbranden moet worden ontmoedigd door een verbrandingsheffing op afvalverbrandingsinstallaties. De recyclingvisie van BRBS gaat onder meer uit van: reductie 4 Mton CO2 per jaar, meer dan 50 PJ energie uit niet recyclebaar restafval en 2,5 Mton besparing op grondstoffen.

Een waardevolle bijdrage van BRBS gebaseerd op recycling als onmisbare schakel in materialenketens.