Nieuws

Stof is een hot-item

Stofpreventie- en bestrijding is zeer actueel in diverse sectoren. De wetgever zal op dit gebied opnieuw strengere normen en regels gaan hanteren.

Daarom brengen de vakbladen BULK, de Molenaar en Recycling Magazine Benelux (RMB)- allen van Eisma Business Media- is september een gezamenlijk `stofkatern` uit. De oplage van dit speciale informatiekatern bedraagt 9.000 exemplaren.

Lezers/abonnees ontvangen het katern gratis bij hun vakblad.
Adverteerders kunnen bellen met Donald de Bruin: 0575-452596