Nieuws

Bij Stichting KICI Kledinginzameling, landelijke charitatieve kledinginzamelaar zijn de heer Hans B. Markowski en mevrouw Ellen van den Adel op 21 april jl. benoemd tot bestuurders. Mevrouw van den Adel is tevens interim Hoofd Commerciële Zaken. Het vorige bestuur bestaande uit mevrouw S. Cramer-Löwensteijn, mevrouw S.A. Hertzberger, de heren C.F.M. Gevers, C.P. Meivogel, N. Molenaar, J. Tammel en P. de Vries is per dezelfde datum benoemd tot Raad van Toezicht van KICI.

Mevrouw Mariëlle van Dongen, Hoofd Projecten wordt per 1 mei benoemd tot adjunct directeur.

De activiteiten van de stichting bestaan uit het landelijk inzamelen van tweedehands textiel als middel om fondsen te werven voor goede doelen. Daarnaast onderzoekt zij innovatieve toepassingen voor niet herdraagbaar textiel.