Nieuws

ARN en Stibat gaan nauw met elkaar samenwerken. ARN is daarbij verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van auto-accu`s en High voltage accu`s in motorvoertuigen en Stibat voor zogenoemde draagbare en industriele batterijen en accu`s. Beide organisaties werken met 1 administratief systeem, waarmee de bijna 900 aangesloten marktpartijen hun verplichte opgave kunnen doen. Ook RAI Vereniging is betrokken geweest bij de totstandkoming van dit initiatief. Volgens opgave van ARN werd in 2008 een hoeveelheid van 3.167 ton aan draagbare batterijen en accu`s in Nederland ingezameld.