Nieuws

Robbert van Duin van Recycling Netwerk is en blijft voorstander van het invoeren van statiegeld op drankverpakkingen. Het heffen van statiegeld is volgens hem de enige maatregel die zorgt voor schonere straten. De eerste proefprojecten met inzameling van kunststofverpakkingen wijzen naar zijn mening op een lage en vervuilde opbrengst. Van Duin: ` Op de billboards staat dat van plastic fleecetruien en autodashboards worden gemaakt, maar dat vraagt om een schone stroom. De ratjetoe van nu leidt hooguit tot bermpaaltjes of luiervulling.` ( Trouw, 16 maart)