Nieuws

Reststroom in tank vrachtauto

In het provinciehuis van de provincie Noord-Brabant vond 24 april een bijeenkomst met Brabantse biodieselproducenten en transportondernemingen met een eigen pompinstallatie plaats. De bijeenkomst was een initiatief van de provincie Noord Brabant en E-Energy Market. Het doel was om te inventariseren welke belemmeringen weg genomen moeten worden om transporteurs op de duurzame tweede generatie biodiesel over te kunnen laten gaan. Dit is biodiesel van rest- en afvalstromen. In de transportsector, waar de concurrentie hoog is en scherp op kosten moet worden gelet, is de hogere prijs van biodiesel de voornaamste barrière voor gebruik. Daarnaast spelen technische en operationele issues met hun kostenconsequenties een rol. Aan het einde van de bijeenkomst hebben de producenten toegezegd de transportbedrijven een aanbod te doen dat concurrerend is met fossiele diesel. Meer informatie kan worden verkregen via Contact op www.e-energymarket.com .

E-Energy Market is de elektronische marktplaats voor bio-energie en wil met dit initiatief een bijdrage leveren aan het gebruik van duurzame biobrandstoffen in de transportsector. Gebruikers van www.E-EnergyMarket.com zijn bedrijven en organisaties die bio-energie en gerelateerde producten aanbieden en kopen.

De provincie Noord Brabant wil schoon, zuinig, stil en duurzaam vervoer bevorderen. Een onderdeel hiervan is het vervangen van het gebruik van fossiele brandstoffen door bio-transportbrandstoffen.