Nieuws

Reststof afvalverbranding is prima bouwstof

Om opdrachtgevers en aannemers van infrastructurele projecten vertrouwd te maken met de secundaire bouwstof AVI-bodemas, lanceert de Vereniging Afvalbedrijven vandaag de site www.avi-bodemas.nl. Deze reststof van het verbranden van huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval is een secundaire bouwstof van goede kwaliteit die zich in de praktijk bewezen heeft. Toepassen van AVI-bodemas volgens de regels is veilig voor het milieu en de gezondheid.

AVI-bodemas bestaat uit niet-brandbare materialen en is een restproduct dat overblijft bij het verbranden van afval in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI). Gebruik van AVI-bodemas is duurzaam en milieuvriendelijk omdat het gebruik van primaire en schaarse grondstoffen als zand en grind ermee wordt beperkt. AVI-bodemas wordt toegepast in grond-, weg- en waterbouwkundige werken. Zo wordt het gebruikt voor ophogingen van snelwegen en industrieterreinen, en als grondstof voor natuurlijke geluidswallen. Met de website geeft de Vereniging Afvalbedrijven informatie over de productie en toepassing van AVI-bodemas en de huidige wet- en regelgeving. Ook bevat de website de veiligheidsvoorschriften en kwaliteitsgaranties die de producenten van AVI-bodemas bieden. Vrijwel alle producenten van AVI-bodemas zijn lid van de Vereniging Afvalbedrijven.