Nieuws

Renewi stelt verwachtingen aanzienlijk bij

Waste-to-productbedrijf Renewi plc heeft zijn trading update over het halfjaar tot en met 30 september 2021 bekend gemaakt en stelt zijn verwachtingen voor het jaar eindigend op 31 maart 2022 aanzienlijk bij. Renewi heeft in de eerste zes maanden van het jaar namelijk sterk gepresteerd, met toegenomen volumes, betere recyclingprijzen en een continue kostenbeheersing, die de beter dan verwachte handel bleven ondersteunen. De inkomsten op vergelijkbare basis lagen in de eerste vijf maanden meer dan tien procent hoger dan in het voorgaande coronajaar en zeven procent hoger dan in het pre-coronajaar, dat eindigde op 31 maart 2020.

De Commercial divisie heeft bijzonder goed gepresteerd. De kernvolumes in België zijn in de periode van vijf maanden tot eind augustus met vijftien procent gestegen en hebben zich hersteld van de strenge coronalockdown in het voorgaande jaar. De kernvolumes in Nederland zijn in dezelfde periode met twee procent gestegen, maar de daling – als gevolg van de coronacrisis – was daar dan ook kleiner in het voorgaande jaar.

Terwijl de horeca en de detailhandel zich deels hebben hersteld, heeft Renewi geen van de voorspelde negatieve effecten, waaronder een significante vertraging in laat cyclische sectoren, zoals de bouw, of een stijging van het aantal faillissementen, ondervonden in de post-coronaperiode. Het grofvuil is echter afgenomen, zoals voorspeld. Ook de recyclingprijzen zijn in het eerste halfjaar in de meeste belangrijke productcategorieën op een hoog niveau gebleven, wat een sterke stijging van de operationele marge in de hand heeft gewerkt. Aangezien deze prijzen in de toekomst naar verwachting dalen, blijft de divisie aantrekkelijke rendementen genereren, dankzij dynamische contractprijzen en de structurele verbeteringen van de kostenbasis in de afgelopen achttien maanden.

Renewi boekt nog steeds mooie vooruitgang met zijn drie strategische groei-initiatieven:

  • Innovatiepijplijn: zorgt voor een aanzienlijke extra omzet en winst in de komende drie jaar en daarna. Er is met name een bedrag van meer dan tachtig miljoen euro geïnvesteerd, dat de beoogde verbetering van de EBIT met twintig miljoen euro uit dit initiatief tegen het einde van het boekjaar 2025 ondersteunt;
  • Winstherstel bij ATM (zij het trager dan gepland);
  • Het Renewi 2.0-programma om activiteiten te digitaliseren en te stroomlijnen. De cashprestaties in het eerste halfjaar bleven sterk, met een strikt beheer van het werkkapitaal en de vervangingsinvesteringen. De schuldgraad blijft onder 2,0x de nettoschuld/EBITDA in het halfjaar.

Gezien de sterke prestaties in het eerste halfjaar en de positieve handelsvooruitzichten heeft de raad van bestuur zijn verwachtingen voor het volledige jaar, eindigend op 31 maart 2022, aanzienlijk verhoogd. Op langere termijn blijft de overgang naar meer recycling het bedrijfsmodel ondersteunen. De duurzaamheidsagenda en het potentiële ‘groene herstel’, met steun van de EU en nationale regeringen, bieden meer aantrekkelijke kansen voor Renewi om afval in een groter aantal hoogwaardige secundaire materialen om te zetten.