Nieuws

Radioactief roodkoper?

Uit berichtgeveing blijkt, dat er recentelijk ook in Nederland containers met radioactief roodkoper zijn aangeboden. De containers zijn afkomstig uit West Afrika en het materiaal heeft soms een radioactieve besmetting met een relatief hoge dosis Caesium-137.

Er is ook een geval bekend waarbij het waarschijnlijk ging om radioactief materiaal in poedervorm.

Het is dus zaak goed op te letten en zonodig – extra – maatregelen te treffen.
De MRF heeft haar leden in deze kwestie reeds gewaarschuwd.