Nieuws

Producent Kingspan Unidek, waste-to-product organisatie Renewi en recycler PSLoop onderzoeken momenteel de mogelijkheden om verontreinigd EPS van platte daken een tweede leven te geven. De ‘EPS-isolatie’ is, als het vrijkomt bij sloopwerkzaamheden, veelal vermengd met bitumen en wordt nu vooralsnog verbrand, terwijl de afzonderlijke materialen uitstekend recyclebaar zijn. De eerste resultaten van de pilot-onderzoeken zijn veelbelovend.

Het streven van de drie betrokken partijen is om EPS voor honderd procent te recyclen en terug te brengen in het productieproces als secundaire grondstof. EPS is geëxpandeerd polystyreen en wordt in de volksmond ook wel piepschuim genoemd. De EPS isolatieplaten komen vrij bij sloop en renovaties van gebouwen. Door het verwerkingsproces te optimaliseren, is het mogelijk om fossiele grondstofbronnen te verminderen en bij te dragen aan circulair bouwen.

De partijen doen dit vanuit hun missie en visie om te streven naar maximale duurzaamheid en circulariteit. Het totaal aan EPS in Nederland voorkomend uit sloopwerkzaamheden komt momenteel neer op ongeveer 6.500 ton per jaar en neemt in de toekomst steeds verder toe. Een derde hiervan komt al nagenoeg schoon vrij en kan direct door PSLoop worden gerecycled. EPS met bitumen vormt echter een uitdaging en dankzij de samenwerking krijgt ook deze afgedankte materiaalstroom een tweede leven.

Scheiding op sorteerlijnen

De eerste stap in de pilot was scheiding aan de bron: het op de bouwplaats al zo veel mogelijk scheiden van bitumen en EPS. Renewi heeft dit materiaal vervolgens op haar locatie in Nieuwegein verwerkt op de bestaande sorteerlijnen. Vervolgens heeft Fraunhofer IVV Institut een analyse uitgevoerd op de drie vrijgekomen fracties, met het oog op directe inzetbaarheid in het proces van PSLoop. Hieruit bleek dat alvast één fractie voldoet aan de juiste specificaties.

Omdat de andere twee fracties echter nog niet voldeden, heeft Kingspan Unidek materiaal voor een tweede test aangeleverd bij Renewi. De verwachting is dat de fracties nog zuiverder kunnen worden met de verdere optimalisatie van de sorteerlijnen. Bovendien wordt er door middel van de juiste instructies aan slopers inmiddels ook beter aan de bron gescheiden.

Op dit moment gaat het bij de pilot om de technische haalbaarheid om bitumen en EPS te splitsen, om recycling van EPS mogelijk te maken. De economische haalbaarheid komt in een later stadium aan bod. Hiervoor wordt het proces momenteel zo efficiënt en economisch mogelijk ingericht.