Nieuws

Diemen, mei 2008 – Peute Papierrecycling BV heeft na een uitgebreide selectieronde gekozen voor CLEAR van GMT. Zij geven hierbij aan verreweg het meeste vertrouwen te hebben in de aansluiting van hun business bij CLEAR en GMT in vergelijk tot andere partijen die betrokken waren in het selectieproces.

GMT verstevigt met dit contract haar positie in de markt van de monostromen (papier, metaal, etcetera). Peute werkt momenteel nog met een eigen ontwikkelde applicatie die niet meer aansluit op de groeiambities van Peute. GMT zal deze applicatie integreren in de milieuapplicatie CLEAR.net.
Peute zocht de beste oplossing voor hun business, maar niet alleen dat, ook zochten zij een lange termijn partner die de branche kent maar ook past bij de cultuur van het bedrijf. Zij hechten belang aan het meedenken en toekomstgerichtheid van haar leveranciers. Zo zit Peute in elkaar en dat verwachten zij ook van hun leveranciers. GMT heeft bewezen kennis te hebben van de branche en zit op één lijn met Peute qua toekomstige ontwikkelingen.

Ook wat betreft de hoeveelheid informatie die Peute uit het systeem wil halen voor sturing van de verschillende processen groeit gestaag. Hiertoe zetten zij Qlikview in voor de rapportage en managementinformatievoorziening. Nu werken zij ook met rapportages maar zo eenvoudig, snel en uitgebreid als QlikView dat kan, is voor hen een hele stap voorwaarts. Zij verwachten hiermee sneller te kunnen opereren en waardevolle informatie te verkrijgen.