Nieuws

Patricia de Wilde nieuwe directeur STIBA

Per 1 januari is Patricia de Wilde aangesteld als nieuwe directeur van STIBA.
Zij is al jaren zelfstandig adviseur in de transport- en automotivebranche. Zij is gewend om in een complexe bestuurlijke omgeving te werken. Naast haar functie als STIBA-directeur blijft Patricia de Wilde ook actief voor haar adviesbureau.

In aansluiting op de koers die reeds is uitgezet zal de nieuwe directeur zich richten op een strategische doorontwikkeling van de STIBA als belangenbehartiger voor de demontagebedrijven.