In de schijnwerper

Net zoals voor staal, moet de EU ook een CO2-grensbelasting invoeren voor plastics. Dit bepleit Otto De Bont, CEO van afvalverwerker Renewi. Plastic recycleren wordt dan aantrekkelijker.

Producenten van staal, ijzer, aluminium, mest, cement en elektriciteit moeten binnenkort een CO2-grensbelasting betalen, als ze hun producten willen invoeren op de Europese markt. De Europese Commissie wil vermijden dat bedrijven uit pakweg Azië of de VS een concurrentieel voordeel hebben ten opzichte van producenten binnen Europa. Zij moeten immers voor iedere ton CO2 die ze uitstoten emissierechten aankopen. Met de grensbelasting wil Europa een gelijk speelveld garanderen, zodat productie niet wegtrekt naar landen buiten Europa, die het minder nauw nemen met hun klimaatimpact.

Het plan, dat deel uitmaakt van het ambitieuze ‘Fit for 55-klimaatpakket’ van EU-klimaatchef Frans Timmermans, begint vanaf 2023 proef te draaien. Vanaf 2026 kan dan een volwaardig koolstofgrenscorrectiemechanisme (CBAM) in werking treden voor metalen, cement en elektriciteit. Hierna wordt stelselmatig de gratis verstrekking van emissierechten in het European trading system (ETS) aan industriële partijen afgebouwd. Dit systeem bestaat nu nog, om te vermijden dat Europese producenten worden weggeconcurreerd door meer vervuilende spelers van buiten de EU.