In de schijnwerper

Vanaf 1 januari 2022 gaan alle MRF-leden met een nieuwe versie van de Erkenningsregeling MRF Keurmerk werken. In het Keurmerk worden ook de ontwikkelingen in de nieuwe Omgevingswet en eventuele aanpassingen i.v.m. de nieuwe Stimuleringsregeling AEEA verwerkt. De MRF stelt deze versie begin 2022 verplicht. Eind 2021 verzendt de MRF de 2022 versie naar de leden.

Met behulp van de erkenningsregeling MRF-Keurmerk kunnen de milieueffecten (milieurisico’s) van de bedrijfsvoering worden beheerst en verminderd. Hierdoor kan op kosten wordt bespaard. Bijvoorbeeld voor energie, water en grondstoffen en door het voorkomen van boetes.