Nieuws

Het knippen met traditionele handgereedschappen, variërend van een betonschaar tot allerlei kleine tangen, gaat vaak gepaard met piekkrachten, ongebruikelijke houdingen en het dikwijls wisselen van gereedschappen. Deze combinatie leidt tot een verhoogd risico op fysieke klachten voor de uitvoerende en heeft een negatieve invloed op de arbeidsefficiëntie. Holmatro’s ICU 02 A 40 brengt echter verandering in deze situatie.

In een multidisciplinair samenwerkingsproject hebben TNO en Holmatro Industrial Equipment de krachten gebundeld om tot een innovatieve verbetering te komen voor desbetreffende knelpunten. Het uitgangspunt van TNO daarbij was het beperken van de gezondheidsrisico’s en het verhogen van de productiviteit bij knip- en demontagewerkzaamheden. In combinatie met de kennis en ervaring van Holmatro op het gebied van hydrauliek, is onderzoek gedaan naar een schaar die een aanvaardbare fysieke belasting bij dergelijke taken mogelijk maakt.

Het resultaat, Holmatro`s ICU 02 A 40, is in het bijzonder geschikt voor het knippen van bedrading, kabels en leidingen op moeilijk bereikbare plaatsen. Deze ergonomische Holmatro schaar kan als alternatief op de traditionele handscharen worden ingezet bij werkzaamheden of productieprocessen waarbij gedurende lange tijd in dezelfde houding wordt geknipt. Autodemontage, witgoed recycling en veilig knippen op afstand in een nucleaire omgeving zijn slechts een greep uit de grote verscheidenheid aan toepassingsmogelijkheden.