Nieuws

NewTon Software & wijzigingen LMA

Enkele maanden geleden heeft het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen [LMA] een aankondiging gedaan dat er mogelijk enige zaken zullen gaan veranderen met betrekking het [elektronisch] melden. Het LMA is verantwoordelijk voor de registratie en het beheer van meldingen van bedrijfs- en gevaarlijk afval in Nederland.

NewTon Software biedt sinds de intrede van het LMA een module die het mogelijk maakt om deze elektronische aangifte automatisch te laten verlopen.

Als leverancier met een groot marktaandeel voor melders blijft NewTon Software nauw betrokken bij deze ontwikkelingen en zal er nu ook weer alles aan doen om de software te laten aansluiten op de komende wijzigingen, zodat gebruikers van NewTon Software ook in dit geval zo weinig mogelijk hinder zullen ondervinden van de komende opgelegde veranderingen.