Nieuws

EVD, Senter Novem, VLM en KEMA zijn de grondleggers van de in november opgerichte stichting NWMP. Om succesvol buitenlandse markten te bewerken is een sterk `Nationaal Afvalplatform` en ondersteuning van de Nederlandse overheid nodig, aldus de nieuwe stichting.

Doelstelling is een maximale bijdrage te leveren aan de oplossing van de internationale afvalproblematiek door inzet van Nederlandse kennis, milieutechnologie en apparatuur. Het NVMP wil:
– Het Nederlandse aanbod bundelen voor promotie op buitenlandse markten.
– Fungeren als katalysator voor exportactiviteiten.
– Door overdracht van kennis en samenwerking van Nederlandse partijen projecten uitvoeren in het buitenland.
– Gerichte business development creeren voor de betrokken partijen.

Meer in RMB december en volgend.