Nieuws

Het in de MRF georganiseerde deel van de metaalrecyclingbranche ( 150 bedrijven, goed voor 85% van de jaarlijkse omzet in schroot en non-ferro in Nederland), heeft een kwaliteitsslag gemaakt en haar leden verplichte certificering opgelegd. Thans heeft 90% van de leden het MRF-Keurmerk verworven en van het resterende deel van de leden is afscheid genomen.

De beoordeling van de leden-bedrijven ter verkrijging van het MRF-Keurmerk werd uitgevoerd door onafhankelijke gecertficeerde instellingen. De zorg voor veiligheid, arbo en milieu is in dit branchespecifieke kwaliteitszorgsysteem nadrukkelijk geborgd.De branche zet jaarlijks naar schatting voor 1 miljard euro om. Daartoe zijn 2000 directe en 4000 indirecte werknemers in de branche werkzaam.