Nieuws

Volgens Ing. P.J. van Hagen van de gemeente `s-Hertogenbosch zullen in Nederland veel decentrale en regionale energie-centrales op biomassa verrijzen.
Zijn gemeente bouwt binnenkort een dergelijke centrale, die 4.000 ton lokaal verkregen snoeihout op jaarbasis gaat verwerken.

Samen met andere maatregelen verwacht hij een klimaatneutrale situatie voor de niieuwbouw van milieustraat en afvalstoffendienst te realiseren. Volgens hem ook financieel aantrekkelijk en hij denkt dan ook dat andere gemeentes zullen volgen.

Meer in uw vakblad RMB van mei 2009.