Nieuws

Uit de jaarrekening van de landelijk werkzame charitatieve kledinginzamelaar KICI blijkt dat zij een prima jaar achter de rug heeft. Het goede resultaat van ruim een miljoen euro komt voor de helft toe aan Amnesty International Nederland, al jaren de vaste begunstigde van Stg. KICI.

Directeur Eduard Nazarski van Amnesty International zegt hierover:
“`Amnesty International is zeer dankbaar voor de bijdrage van KICI. Mede dankzij de donatie van ruim € 523.000 kan Amnesty International zich in blijven zetten voor de naleving van de mensenrechten`.

Met de resterende 50% heeft KICI vele kleinere projecten gesteund, details hierover zijn te vinden op de website van KICI, www.kici.nl .

De lijn die KICI enige jaren geleden heeft ingezet ten aanzien van thema’s Duurzaamheid en Transparantie begint haar vruchten af te werpen. Naast de zeer gewaardeerde schenkingen door vele burgers van gedragen kleding, onderkennen gemeenten steeds vaker dat het ongepast is om als verstrekker van de vergunningen voor textielinzameling niet stil te staan bij de gevolgen verder in de keten van tweedehands textiel. Ook het begrip duurzaamheid doet zijn intrede bij gemeentelijke beleidsmakers.

Daarnaast werd voor 2007 de CBF norm (25%) gehaald, deze norm is ingesteld voor bedrijven die het CBF-Keurmerk hebben.

Het jaarverslag kunt u downloaden via onze website.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met: Noor van Steden of Hans Markowski.