Nieuws

De meer dan 1.500 kantoormedewerkers van het provinciehuis Noord-Brabant starten binnenkort met het scheiden van afval op de werkplek. Daarvoor worden er in het provinciehuis te ’s-Hertogenbosch speciale recyclesets geplaatst door het bedrijf EcoSmart. Door de nieuwe inzamelmethode zal de hoeveelheid restafval naar verwachting met 40% afnemen en worden grondstoffen gegenereerd voor hergebruik. Doordat er minder afval verbrand hoeft te worden, neemt door deze maatregel ook de CO2-uitstoot fors af. De recyclesets worden in de directe omgeving van de werkplekken geplaatst en hebben verschillende compartimenten, waardoor het afval gescheiden ingezameld kan worden. Het gaat hierbij om de volgende afvalsoorten: papier, kunststof bekers, voedingsresten, karton, klein gevaarlijk afval (KGA), digitale informatiedragers en het restafval. Een medewerker van EcoSmart draagt dagelijks zorg voor de interne inzameling en brengt het afval van de afdelingen naar een speciaal ingericht milieuparkje binnen het kantoor. Van daaruit wordt het gescheiden doorgevoerd naar verschillende verwerkingsbedrijven. Papier en karton wordt weer grondstof voor de papierindustrie, van kunststof bekers worden linialen gemaakt, de voedingsresten worden gecomposteerd, het KGA gaat naar gespecialiseerde bedrijven, de informatiedragers worden vertrouwelijk vernietigd en met het restafval wordt energie opgewekt.De meerjarige overeenkomst met de provincie Noord-Brabant werd deze week ondertekend.