Nieuws

Kottervloot wordt gedemonteerd

Ruim dertig Nederlandse kotters van de laatste saneringsronde worden gedemonteerd. Het grootste deel – 23 schepen – gaat naar Van Heijghen Recycling in Gent. Volgens dat bedrijf hebben de vissers zeker ook geprofiteerd van de hogere schrootprijzen en de grote vraag naar motoren. Drie kotters worden gedemonteerd bij Treffers in Haarlem en Hoondert in Vlissingen alsmede Reitsma in Kootstertille demonteren beide ook een schip. Verder gaan er vijf kotters voor ontmanteling naar Fornaes in het Deense Grena.