Nieuws

Kleinschalige energie-opwekking heeft de toekomst

Kleinschalige energie-opwekking heeft volgens Mesys in Herwen de toekomst. Projecten per bedrijf, clusters van bedrijven of anderszins kleine leef- en verblijfsgemeenschappen.

Energie uit eigen afval, vergassing en opwekking van echte secundaire brandstoffen. Geen gesleep meer met afval, geen grote verbrandingscapaciteiten meer.

Rutten: `Nadenken over je eigen afval zal bovendien het bewustzijn hierover enorm versterken.` Mesys gaat zich volop inzetten voor deze markt.

Meer in RMB van oktober.

Meer informatie: Mesys Industrial Air Systems BV